อาหารอีสาน กับเครื่องปรุงที่สำคัญ

วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำอาหารต้องมีวิธีการเลือกที่ดี เพื่อคุณภาพ และรสชาติของอาหาร เครื่องปรุงที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ มีดังนี้