น้ำมันที่ใช้ปรุงเป็นน้ำสลัดหรือซอส

น้ำมันช่วยทำให้น้ำสลัดมีความข้น และเพิ่มรสชาติให้นุ่มนวล เสริมความอร่อย ให้คุณค่าอาหารที่มีประโยชน์ เลือกใช้น้ำมันพืชที่มีไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงเป็นหลัก เพราะมีผลดีต่อสุขภาพ คือ ช่วยลดโคเลสเตอรอลร้าย (LDL) ช่วยเพิ่มโคเลสเตอรอลดี (HDL) ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตัน ห่างไกลโรคเบาหวาน ห่างไกลโรคมะเร็งต่างๆ