วิธีทำน้ำลำไยเย็น (ใช้ในเต้าทึงเย็น)

วิธีทำน้ำลำไยเย็น (ใช้ในเต้าทึงเย็น) สำหรับการใส่ในเต้าทึงเย็น